Strona główna

Menu

  - Wprowadzenie
  - Miasta
  - Jednostki
  - Artefakty
  - Czary
  - Bohaterowie
  - Kampania

 
Heroes I | Heroes II | Heroes III | Heroes IV | Heroes V
 

   W pierwszej części gry są dwa rodzaje czarów: bitewne i podróżne, które są podzielone na cztery poziomy. Wszystkie czary podróżne mają efekt natychmiastowy. Czary bitewne dzielą się na czary natychmiastowe (czary, które zadają obrażenia) i czary, które trwają pewien czas (1 rundę na jeden punkt Mocy bohatera). Aby bohater mógł nauczyć się jakichkolwiek zaklęć musi posiadać Księgę Zaklęć. Czarodziejka i Czarnoksiężnik posiadają ową Księgę Zaklęć, natomiast Rycerz i Barbarzyńca aby opanować sztukę czarowania muszą kupić Księgę w Gildii Magii za 500 sztuk złota.

Poziom I
Błogosławieństwo
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Sprawia, że wybrane stworzenia zadają maksymalne obrażenia.
Klątwa
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Sprawia, że wybrane stworzenia zadają minimalne obrażenia.
Ochrona
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Magicznie podnosi współczynnik Obrony wybranej jednostki.
Pokaż Kopalnie
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że wszystkie kopalnie w krainie stają się widoczne.
Pokaż Zasoby
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że wszystkie zasoby w krainie stają się widoczne.
Rozproszenie Magii
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Przerywa działanie wszystkich zaklęć na polu bitwy.
Spowolnienie
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Spowalnia nawet najszybsze wrogie stworzenia.
Poziom II
Anty-magia
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Sprawia, że wybrane stworzenia zadają maksymalne obrażenia.
Błyskawica
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Tworzy pocisk z energii elektrycznej, który uderza w wybraną jednostkę.
Leczenie
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Likwiduje działanie wszelkich negatywnych zaklęć rzucanych na Twoje wojska.
Odpędzenie Martwiaków
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Natychmiast odsyła do grobu grupę duchów.
Oślepienie
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Oślepia wybraną jednostkę nie pozwalając jej na ruch.
Pokaż Artefakty
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że wszystkie artefakty w krainie stają się widoczne.
Przyspieszenie
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Zwiększa szybkość wybranej jednostki na "bardzo dużą".
Przywoływanie Łodzi
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Przywołuje najbliższą, niezajętą, własną łódź, na sąsiadujący z Tobą fragment wybrzeża. Własna łódź to taka, która została przez Ciebie zbudowana, lub była ostatnio przez Ciebie użytkowana.
Poziom III
Burza
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Nad polem bitwy przetacza się burza żywiołów, zadając obrażenia wszystkim stworzeniom.
Identyfikacja Bohatera
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Pozwala osobie rzucającej zaklęcie zobaczyć szczegółowo informację na temat herosów wroga.
Kula Ognia
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Tworzy wielką kulę ognia, która uderza w określony obszar, raniąc wszystkie jednostki w pobliżu.
Pokaż Bohaterów
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że wszyscy bohaterowie w krainie stają się widoczni.
Pokaż Miasta
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że wszystkie miasta w krainie stają się widoczne.
Paraliż
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Stworzenia dotknięte działaniem tego czaru zostają sparaliżowane. Nie mogą się ruszać ani kontratakować.
Szał Bojowy
Typ
bitewny
Czas trwania
1 runda/Moc
Sprawia, że jednostka atakuje najbliższy oddział.
Teleportacja
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Teleportuje wskazaną jednostkę na dowolnie wybrane miejsce na polu bitwy.
Poziom IV
Armagedon
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Na pole bitwy spada święty kataklizm, który zadaje poważne obrażenia wszystkim stworzeniom.
Brama
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Pozwala osobie rzucającej zaklęcie magicznie przenieś się w inne, pobliskie miejsce.
Deszcz Meteorytów
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
W wyznaczone miejsce pola bitwy uderza deszcz meteorytów, raniąc wszystkie stworzenia w pobliżu.
Pokaż Wszystko
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Czar ten sprawia, że widoczna staje się cała kraina.
Wrota Do Miasta
Typ
podróżny
Czas trwania
natychmiastowy
Pozwala osobie rzucającej zaklęcie wrócić do najbliższego posiadanego zamku lub miasta.
Wskrzeszenie
Typ
bitewny
Czas trwania
natychmiastowy
Wskrzesza stworzenia, które zginęły w określonym oddziale.
 
  Statystyki:  
  statystyki www stat.pl  
  Banery:  
   


© 2005 - 2006 Kraina Heroes - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów znajdujących się w obrębie tego serwisu bez zgody redakcji jest zabronione!